Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan: Shri Radha Krishna Mandir, Den Haag

1. Inleiding

Het beleidsplan van de Shri Radha Krishna Mandir heeft tot doel de richtlijnen en doelstellingen vast te stellen voor het effectief beheren en ontwikkelen van de tempel als een spirituele en gemeenschapsgerichte instelling.

2. Visie en Missie

Visie: Het bevorderen van spiritualiteit, toewijding en gemeenschapszin volgens de principes van het hindoeïsme.

Missie: De Shri Radha Krishna Mandir streeft ernaar om een centrum te zijn dat mensen inspireert om hun spirituele pad te volgen, hun devotionele praktijken te versterken en harmonie en begrip binnen de gemeenschap te bevorderen.

3. Doelstellingen

– Het bieden van een heilige ruimte waarin hindoes hun religieuze tradities en overtuigingen kunnen beleven.

– Het vergroten van de kennis en waardering voor het hindoeïsme binnen de gemeenschap en daarbuiten.

– Het organiseren van spirituele en devotionele activiteiten, zoals meditatie, bhajans, mantra-recitatie en puja’s.

– Het vieren van belangrijke religieuze festivals en het organiseren van culturele evenementen om gemeenschapsbanden te versterken.

– Het verzorgen van educatieve programma’s en lezingen om inzicht en begrip te bevorderen.

– Het bevorderen van interculturele harmonie en samenwerking met andere religieuze en culturele gemeenschappen.

– Het bieden van sociaal welzijn aan de leden van de gemeenschap door ondersteuning en dienstbaarheid.

4. Activiteiten en Programma’s

– Spirituele en devotionele activiteiten: Het organiseren van regelmatige meditatiesessies, bhajan-zangavonden, mantra-recitaties en puja’s, waarbij de gemeenschap wordt uitgenodigd om deel te nemen.

– Religieuze festivals: Het vieren van belangrijke festivals zoals Janmashtami, Diwali, Holi en Navaratri, met speciale puja’s, rituelen en culturele optredens.

– Culturele evenementen: Het organiseren van evenementen zoals muziek- en dansvoorstellingen, kunsttentoonstellingen en lezingen om de rijke cultuur van het hindoeïsme te presenteren en te delen.

– Educatieve programma’s: Het aanbieden van workshops, lezingen en cursussen over de filosofie, waarden en praktijken van het hindoeïsme.

– Gemeenschapsdienst: Het initiëren van projecten en activiteiten gericht op het ondersteunen van sociaal welzijn, zoals voedseluitdelingen, liefdadigheidswerk en hulp aan kwetsbare groepen in de samenleving.

5. Samenwerking en Partnerschappen

De Shri Radha Krishna Mandir streeft naar samenwerking en partnerschappen met andere religieuze en culturele organisaties. Dit omvat het bevorderen van interreligieuze dialoog, het organiseren van gezamenlijke evenementen en het delen van resources en expertise.

6. Financiën en Beheer

Fondsenwerving: Het ontwikkelen en implementeren van een fondsenwervingsstrategie om de financiële behoeften van de tempel te ondersteunen.

Transparantie: Het zorgen voor transparantie in financiële aangelegenheden en het rapporteren aan de gemeenschap over de besteding van middelen.

Beheer: Het waarborgen van een efficiënt beheer van de tempel, inclusief het aannemen van gekwalificeerd personeel en het opzetten van passende interne processen.

7. Beloningsbeleid:

De Shri Radha Krishna Mandir kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden en vrijwilligers. Alle bestuursleden zetten zich op volledig vrijwillige basis in voor de stichting, gedreven door het principe van Sewa (onbaatzuchtig dienen). We zijn echter zeer dankbaar voor hun inzet en erkennen dat hun hulp van onschatbare waarde is voor ons.

Dit beleidsplan dient als een leidraad voor de Shri Radha Krishna Mandir om haar doelstellingen te bereiken en een positieve impact te hebben op de gemeenschap. Het zal regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap en de veranderende omstandigheden.