Over ons

Over ons

Over stichting Shri Radha Krishna mandir

In het algemeen staat een hindoetempel, zoals de Shri Radha Krishna Mandir, symbool voor de verering en aanbidding van de goddelijke entiteiten Radha en Krishna, die een centrale rol spelen in het hindoeïsme. De tempel biedt een heilige ruimte waar devotees samenkomen om hun geloof te belijden, gebeden en rituelen uit te voeren, en spirituele discipline te beoefenen.

De Shri Radha Krishna Mandir, zoals de naam al aangeeft, is specifiek gewijd aan de verering van Radha en Krishna. Radha wordt beschouwd als de goddelijke metgezel en toegewijde geliefde van Krishna, terwijl Krishna wordt gezien als een avatar van Lord Vishnu. De tempel is een plaats waar devotees hun liefde en devotie kunnen uiten jegens deze goddelijke entiteiten, en waar ze spirituele begeleiding en gemeenschap kunnen vinden met medegelovigen.

In de Shri Radha Krishna Mandir worden gebruikelijke hindoetempelactiviteiten uitgevoerd, zoals het reciteren van gebeden, het zingen van bhajans (devotionele liederen), het verrichten van aarti (ritueel van het aanbidden van de godheid met lichten), het brengen van offers, en het bijwonen van religieuze festiviteiten en vieringen. Het dient als een heilige plek waar gelovigen hun spirituele reis kunnen voortzetten en verbondenheid kunnen voelen met de goddelijke energie van Radha en Krishna.

Doelstelling

De doelstelling van de Shri Radha Krishna Mandir, een hindoetempel gelegen aan de Jan van Gojenstraat 90 in Den Haag, is het bieden van een spirituele en religieuze ruimte voor de hindoeïstische gemeenschap en het bevorderen van de verering en toewijding aan de goddelijke aspecten van Shri Radha en Krishna.

Als een centrum van aanbidding en devotionele activiteiten, streeft de Shri Radha Krishna Mandir ernaar om een sfeer van heiligheid en vrede te creëren waarin hindoes hun religieuze tradities en overtuigingen kunnen beleven en delen. De tempel biedt een plek voor de gelovigen om te mediteren, bhajans (devotionele liederen) te zingen, mantra’s te reciteren en puja’s (rituele aanbidding) uit te voeren.

Naast het faciliteren van spirituele praktijken, heeft de tempel ook als doel om de gemeenschap te dienen. De Shri Radha Krishna Mandir organiseert regelmatig culturele evenementen, religieuze festivals, lezingen en educatieve programma’s om de kennis en waardering voor het hindoeïsme te vergroten. Deze activiteiten dragen bij aan het behoud en de verspreiding van de hindoeïstische tradities en waarden onder de leden van de gemeenschap, evenals onder geïnteresseerde individuen van andere culturele achtergronden.

Daarnaast fungeert de Shri Radha Krishna Mandir als een sociaal centrum waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en gemeenschapsbanden versterken. Het biedt een platform voor het opbouwen van onderling begrip, het vieren van diversiteit en het bevorderen van interculturele harmonie.

Kortom, de doelstelling van de Shri Radha Krishna Mandir in Den Haag is om een plek van spirituele verering, gemeenschapsopbouw en culturele uitwisseling te zijn, terwijl het de principes en waarden van het hindoeïsme promoot en in stand houdt.